Çingeneler / Opre Roma

Jan Yoors

Çingenelerin tarihi, dil, din ya da toprak gibi bir ulusun alışılagelen özellikleriyle kaynaşmaksızın sağlam kültürel bir yapı sunan bir halka aittir.

 

Her dilde onlarca hatta yüzlerce atasözü vardır, tıpkı bizde olduğu gibi... Ama Çingenelerde bir tek atasözü vardır: Evde oturan ölür... Bu küçük belirleme bile koca bir halkın kimliğini ortaya çıkaran turnosol kağıdı gibidir.

 

Henüz oniki yaşındayken bir Çingene kumpanyasına katılmak üzere evden kaçtı ve onlarla tam on yıl yaşadı. Yoors, Çingene yaşamının ilk gerçek portresini, kamp yerlerinin zorluklarını ve coşkun sevinçlerini, festivallerini, geleneklerini ve kendilerine düşman kesilmiş bir dünyada özgür göçerler olarak yaşayabilmek için mücadele veren bir halkı yazdı...

 

Burada analtılan bir Çingene tarihi / romanı...

 

 Yayınevi: Chiviyazıları Yayınevi
Çevirmen: Hale Alpman
Sayfa Sayısı: 352
Fiyat: 29,90TL
Dizisi: MJORA
ISBN: 975-8663-94-8