Manifestomuz

Chiviyazıları Yayınevi, yaşadığımız dünyada toplumsal süreçleri belirleyen eşitsizlikçi - egemenlikçi sistemlerle arasına eleştirel bir mesafe koymayı niyet edinmiş metinlerin yanısıra yaşayan tarihe tanıklık eden halklar ve halkların sorunlarını, yeni ve yeniden bir gelecek için dünyamıza katkıda bulunan metinleri yayımlıyor.

Chiviyazıları Yayınevi, daha eşit, daha adil, daha özgür bir yarının bilgisini bugünden kurmak ve yaşamda karşılıklarını üretmek yolunda çaba harcayan yazar ve okurların buluştuğu bir yayın pratiği olmayı amaçlıyor.

Bir yayın kolektifi olarak Chiviyazıları Yayınevi; insanca yaşayabileceğimiz bir dünya yaratmanın, yaşadığımız bu dünyayı değiştirmekten geçtiği düşüncesiyle, insanın bu dünyanın bilgisine ulaşacağı oranda özgürleşebileceğine inanan bir yayın politikasına sahiptir.

İşte bu nedenle Chiviyazıları Yayınevi; “öteki”ni aramayı, araştırmayı, tartışmayı, özgürleşmenin ilk adımı olarak görmektedir. “Öteki”nin aynı zamanda görünmeyen olduğu gerçeğiyle, görünmeyeni görünür kılmanın, bizi özlediğimiz dünyaya yakınlaştırdığını biliyoruz.

Bu anlamda renklerimizi ve cinsiyet tercihimizle birlikte kısaca bir kimlik dökümümüzü veriyoruz.

Chiviyazıları Yayınevi; dahilerin, manyakların, direnenlerin, dilenenlerin, yolda yatanların, uykusuzların, deneyenlerin, keşfedenlerin, üçüncü cinslerin, barışseverlerin, asit beyinlerin, dijital beyinlerin, protez duyguların, siyahların, sarıların, beyazların, esmerlerin, kaçakların, tutsakların, öncülerin, önceden söyleyenlerin, korkusuzların, sefillerin, hayatını bulanların, hayatını harcayanların, harcananların, virüslerin, akreplerin, yılanların, dürüstlerin, hakkını arayanların, önünü iliklemeyenlerin, ayrı duruşların, körfezlerin, dalgaların, çöl kıyısının, okyanusun kentinde yaşayanların;

Chiviyazıları Yayınevi; sanal ve gerçek, virtüel ve reel coğrafyanın, bilişimin, iletişimin, iletişimsizliğin, inişli çıkışlı yolların, inişli çıkışlı ruhların, manifestoların, deri değiştirenlerin, beden değiştirenlerin, ruh değiştirmeyenlerin, fikren açık olup; paraya ve koltuğa satılmayanların, bayraksızların, kitaba inanmayanların buluşma noktasıdır.

Chiviyazıları Yayınevi; işi olanların, olmayanların, çalışmak istemeyenlerin, uyarılmak istenenlerin/isteyenlerin, altın arayanların, paradan nefret edenlerin, bilgiye hükmedenlerin, akla hükmedenlerin, duyguya hükmedenlerin, düşüklüğün, erdemin, ahlaksızlığın, soyluluğun, züppelerin, onun bununların, yeni ayrılmışların, kendini beğenmişlerin, devrimcilerin, alkoliklerin, müptelaların, horlananların, ağlayanların, sızlayanların, yuppilerin, doğacıların, kariyersizliğin, dumansızlığın, dumanların, çıkışların, başlangıçların, bitişlerin, iklimsizliğin, mevsimsizliğin, çok zamanlılığın, yer sarsıntılarının, ruh sarsıntılarının, beden sarsıntılarının;

Chiviyazıları Yayınevi; cüretkarların, eşitlerin, rastlantıların, vampirlerin, özgürlüğün, eylemin, Demir Ökçe'nin ruhunu arayanların, 17 Kasımcılarının, Ekim Devriminin ruhunu özleyenlerin yayınevidir...

Chiviyazıları Yayınevi; Aborijinler'in, afrodizien toplulukların, Alamut Kalesindekilerin, komünistlerin, anarşistlerin, anti-hegemoniklerin, anti-konformistlerin, anti-modernistlerin, anti-nükleercilerin, Aristocuların, suikastçilerin, aşkıncıların, Azteklerin, Bakunincilerin, Darwincilerin, deliler kolonisinin, demokratik korsan cumhuriyetleri üyelerinin, derin ekolojistlerin, Descartcıların, Diderotcuların, Diggersların, Dionysoscuların, doğrudan eylemcilerin, dünyanın endüstri işçilerinin, dili rengi belli olmadan yaşayanların, çoğunluk içinde “azınlık” olanların, “öteki”lerin, “çoğunluk” olup yalnız hissedenlerin;

Chiviyazıları Yayınevi; düş zamanı yolcuların, efendisizlik kültürü sahiplerinin, egoistlerin, eko-bilinçcilerin, eko-eylemcilerin, eko-gerillaların, eko-sabotajcıların, eko-sabotörlerin, eko-savaşçıların, eşcinsellerin, biseksüellerin, lezbiyenlerin, heteroların, etoburların, otoburların, evangelistlerin, evrensel analojiler kuramcıların, feministlerin, ütopyacıların, delilerin, haşhaşilerin, hayvan hakları savunucuların, heretik teolojistlerin, hermetik solcuların, Hippy'lerin, demiryolu serserilerinin, homoerotik yoldaşların, Jakobenler'in, kaoscuların, kır komüncülerinin, kıyıda yaşayanların, Kızıl Ordu Fraksiyonu, Komünarların, Paris Komüncülerinin, komüniter anarşistlerin, kültür savaşçılarının, kültürel solcuların, Lacancıların, solcuların, sosyalistlerin, makine kırıcıların, Marxistlerin, Mayalar'ın;

Chiviyazıları Yayınevi; otonomistlerin, özerk bireylerin, pozitivistlerin, punkçuların, radikal açıklık taraftarlarının, rasyonalistlerin, reformist aydınların, romantik ütopyacıların, Sacco ve Vanzetti'nin, siyah kültür işçilerinin, sosyalistlerin, şiddet içermeyen çatışmacıların, tanrıtanımazların, taoscuların, taş kırıcıların, TAZ'cıların , Troçkistlerin, vejetaryenlerin, yabanilerin, yeni makine kırıcıların, yeni sol, yeşil anarşistlerin, yeşillerin, Yılmaz Güney sevenlerin, Yippielerin, yol şövalyelerinin, Zapatistaların...

Chiviyazıları Yayınevi; devletsiz hayat hakkı için mücadele edenlerin, iktidar karşısında edepsiz ve adapsız davrananların, boyun bükmeyenlerin, özür dilemeyle af dilemeyi karıştırmayanların, dilencilerin, şehrin kapısından içeri alınmayanların, sur diplerinde yaşayanların, akıl hastanelerine kapatılanların, yersiz-yurtsuzların, kültürel serüvencilerin, korsan ütopyaların yayınevidir...


Chiviyazıları Yayınevi, yayıncılık süresi içinde, tercihini varolanın korunmasından yana yapan eğilimlere ve anlayışlara uzak durmayı amaç edindi ve bu amacı da başarıyla sürdürüyor.