Taner Artvinli

Artvin Yer Adları Sözlüğü
MJORA

Gürcüce, Lazca, Hemşince, Ermenice, Türkçe… Türkçe’de ilk kez yapılan bir çalışma…

»